Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-06-2021 17:43   Güncelleme : 01-06-2021 17:43

KKYDP KAPSAMINDA HİBE DESTEKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

​ Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği başvuruları öncesi İl Müdürümüz Hayrullah GÖKTEKİN konu ile ilgili açıklamalarda bulundular

KKYDP KAPSAMINDA HİBE DESTEKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği başvuruları öncesi İl Müdürümüz Hayrullah GÖKTEKİN konu ile ilgili açıklamalarda bulundular.

“Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak (5 Mart 2021 son başvuru tarihi) ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Konuları Şunlardır;

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı;

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas

Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                              : 3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                               : 2.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                                       : 1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin                 : 1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır. Başvurular https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresinden yapılacaktır”.