Ekonomi
Giriş Tarihi : 30-05-2021 14:17   Güncelleme : 30-05-2021 14:17

İL İÇİ GÖÇERLERİN MERA VE YAYLAK İHALESİ YAPILDI

   Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 4342 sayılı Mera Kanunu ile bu kanun hakkında yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 13

İL İÇİ GÖÇERLERİN MERA VE YAYLAK İHALESİ YAPILDI

   Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 4342
sayılı Mera Kanunu ile bu kanun hakkında yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 13.
maddesi ve 2014/1 nolu Mera, Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı
kapsamında 2021 yılı otlatma sezonunda göçer amaçlı yapılacak olan mera
kiralama ihalesi gerçekleştirildi. İl Müdürümüz işlemlerin
gerçekleştirildiği alanda sözleşme yapan göçerlerimizi ziyaret ederek; mera ve
yaylakların kullanımı ve göçerlerimize uyulması gereken kurallar hakkında bilgi
verdi. Sayın Hayrullah GÖKTEKİN konuşmasında “Göçerler kiraladıkları mera,
yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonundan alınan kiralama belgesinde belirtilen
cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmemelerini,
kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya vermemelerini, İl Mera
Komisyonundan kiralama işlemi yapmadan izinsiz hayvan otlatan ve 2021 yılında
çeşitli sebeplerle kiralamaya kapalı olan yerlerde otlatma yaptıkları tespit
edilen sürü sahipleri ile kiralanan meranın otlatma kapasitesinden fazla sayıda
hayvan getiren ve kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya
verdikleri tespit edilen göçer sürü sahiplerine idari para cezası kesileceği,
Akdağ, Taşandağ ve Boğalı Yaylalarında otlatma başlangıç tarihinin 15 Mayıs
2021, otlatmaya son verme tarihinin ise 01 Ekim 2021 olacak şekilde 4,5 ay
süreyle yapılması gerektiği kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda COVİD-19
pandemisi sebebiyle tedbirlere tam anlamıyla uyulmalı.” diyerek hatırlatmalarında
bulundu. İl Müdürü Hayrullah GÖKTEKİN’in konuşmalarının ardından göçerler
tarafından kiralama sözleşmeleri imzalandı.